YA YING 2020 SS

CREDITS

Client: YA YING
Design Director: Xi Chen
Art Director: Tlaloc
Model: Shupei Qin

Photographer: Ziqian Wang

Executive Producer: Allan Shen
Senior Project Manager: Pingfei Tu
Production Manager: KK Ju
Production Assistant: Sean Wang
Lighting Assistant: Jiabin Shen, Feng Xia, Yijie Zhu

Stylist: Yuanyi Li
Make-up Artist: Miao Xin
Hair Stylist: Minghu Zhang

Set Design: FAZ Studio

Produced by RED+PLUS