Nike Citypack

CREDITS

Photographer: Daniel Sannwald

Executive Producer: Allan Shen
Project Manager: Pingfei Tu/ Liane Yang
Production Manager: Tracy Zhu
Production Assistant: Alisa Zhu/ Naomi Chin

DOP: Daniel Agha Rafei
Gaffer: Hu Jie
Editor: Li Kai Wen

Stylist: Julian Mei
Makeup Artist: Xin Miao
Hair Artist: Xiao Wu

Produced by RED+PLUS